Tarieven


Kosten

Kennismakingsgesprek:  50,00 euro per uur. 
Individuele consulten:  78,00 euro per uur.
Relatie therapie: 84,00 euro per uur.
 
Bovenstaande tarieven zijn exclusief bijkomende kosten, bijvoorbeeld gemaakte reiskosten, het schrijven van verslagen aan derden etc.
Bij betaling door instanties/werkgevers hanteer ik andere prijzen.
Voor workshops en trainingen zijn speciale prijzen.

Ik streef ernaar om begeleiding voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te maken. Zo nodig is overleg mogelijk.

Vergoeding
De meeste zorgverleners vergoeden, vallend onder het aanvullend pakket, een deel van de consulten. 
Kijk voor jouw mogelijke vergoeding op de website van de BATC www.BATC.nl onder zorgverzekeraars.  
Mocht jouw zorgverlener natuurgeneeskundige zorg onder hun aanvullende pakketten vergoeden, dan hangt de hoogte van de vergoeding af van welk aanvullend pakket dat je hebt afgesloten.

Belasting.
De kosten zijn in sommige gevallen aftrekbaar van de belasting als buitengewone lasten of als scholing / supervisie uitgaven.

Werkgever/instanties.
Informeer naar de wet poortwachter/POP regeling of naar betreffende instantie zoals de SOZAWE (aanvullende bijstand) en UWV.

 
 
Beroepsorganisatie

Ik ben lid van beroepsorganisatie St. BATC (Stichting Beroepen en Belangen Associatie voor Natuurgerichte Therapeuten en Consumenten).

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden. Reglement Geschillencommissie .
Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten.
Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.
 

logo batc  

Stichting  BATC nr. : BR-0612
ABG nr. : 033187
Kamer van koophandel nr. : 011540380000


spacer
spacer

spacer

agenda