Workshops & trainingen 2017

 

Workshops Familie Opstellingen
Systemisch werk

Groningen
  • Meld je aan!
  • Nieuwe opzet: bij voldoende aanmeldingen, plannen we snel een datum voor op de vrijdagmiddag. Ik hoop met deze opzet vraag-aanbod meer op elkaar af te stemmen.
 

Ayurveda Instituut Hippocrateslaan 40 9728 HJ Groningen

  Info Familie Opstellingen
 Themadag Voeding & Opstellingen

Over voeding voor je lijf én over voeding voor je ziel!

zondag 30 september 2018.
Verder informatie volgt.
aanmelding: www.touchstudio.be Antwerpen (BE)
   
Een koelkast vol familie

Boek geschreven samen met Thorsten Meininger en uitgebracht in oktober 2013

 Systemisch Werk biedt je de mogelijkheid om een andere blik
op je klachten te ontwikkelen oftewel:

"Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft".

Albert Einstein.

     
 

Workshop Familieopstellingen

Groningen:

 
Vrijdagmiddag

14.00 tot 17.30

Plaats

Ayurveda Instituut
Hippocrateslaan 40
9728 HJ Groningen

Kosten   € 70,00 voor een opstelling
€ 45,00 voor representeren


Familie- en systeemopstellingen

Achter ieder mens staat een grote familie die zich tot in vele generaties uitstrekt. De oudere generatie vormt de basis waarop de jonge generatie zijn toekomst bouwt.

Loop jij rond met bijvoorbeeld één van de volgende vragen?
  • Ik verlang naar meer harmonie en minder conflicten in mijn relaties.
  • Wat belemmert mij om mijn kwaliteiten meer te benutten?
  • Ik voel mezelf vaak uitgeput; hoe kan ik vanzelfsprekender grenzen stellen?
  • Stel dat ik niet altijd bevestiging van anderen nodig had?
  • Ik denk mezelf beter te kunnen begrijpen, als ik meer inzicht in ziektebeelden of lichamelijke ongemakken binnen mijn familie krijg.
  • Ik ben vaak gespannen of angstig: ik zou daar graag anders mee om willen gaan.
  • Ik twijfel constant en kom moeilijk tot keuzes. Ik zou het onderwerp geld, voeding of drank wel eens ter discussie willen stellen.
  • Ik voel me niet op mijn plek in mijn werk: wat speelt daarin mee?

Familie en systeem opstellingen

Er zijn maar weinig mensen die zich vrij, ondersteund en gezien voelen door hun eigen familie van herkomst. Vaak is er sprake van strijdende ouders, broers en zussen. Liggen er onopgeloste conflicten. Is er populariteit van de één en miskenning van de ander. Altijd zijn er wel onverwerkte thema’s, gevoelens die niet geuit zijn, of onderwerpen die niet besproken worden.

Betekent dit dan dat we weinig gemeen hebben met onze ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s? Dat we voor begrip, vrijheid of plezier op zoek moeten gaan buiten de familie? Of zijn we onderdeel van een grotere kracht die ons binnen onze familie samenbindt en ons een plek verschaft?
Hoe je je er ook tegen verzet, je vader blijft je vader en je broer je broer: vanaf onze geboorte tot ons overlijden behoren we tot dezelfde familie. We zijn gebonden aan een gemeenschappelijkheid die onlosmakelijk is. Deze gemeenschappelijkheid draagt ertoe bij dat binnen een familie steeds dezelfde soort karakters, thema’s, ziektes en beroepen voorkomen die typisch zijn voor die familie. Sommige zaken geven glans, andere een terugkerende beknelling. Terugkerende beknellingen maken dat we ons in meer of mindere mate beperkt en bedrukt voelen. Veelal lossen we dit onprettige gevoel op door compensatiegedrag als veel sporten, afleiding en plezier opzoeken. Zolang niemand zich uit de beknelling bevrijdt, kunnen zij van generatie op generatie doorgegeven worden. Totdat iemand als eerste de moed en kracht heeft, de loyaliteit en daarmee de verstrikkingen te doorbreken. Deze persoon zorgt dan dat binnen de onlosmakelijke verbinding, vrijheid en uniekheid kan worden ervaren. Naast onze familie maken we deel uit van andere systemen, zoals onze vriendenkring, vrijetijdsclub en werkkring. Ook binnen deze systemen kunnen thema’s spelen waardoor we niet altijd evengoed in onze vel zitten. 

Werkwijze

Tijdens de workshops zit een groep deelnemers in een kring. Eén van de deelnemers brengt een thema in. Dit wordt kort uitgewerkt en verhelderd door de begeleider. Betrokken familieleden worden gerepresenteerd door de overige deelnemers uit de kring en intuïtief opgesteld in de ruimte. Hierdoor worden bepaalde patronen, spanningen en onevenwichtigheden zichtbaar. Vervolgens wordt geprobeerd het evenwicht te herstellen door te herordenen, inzicht te brengen en de representanten indien nodig ‘verlossende’ woorden en zinnen uit te laten spreken. Zo vloeit spanning weg, kan er opgelucht adem worden gehaald en ontstaat er begrip, erkenning en vrijheid: wonden worden geheeld.

Het is een bijzonder gegeven dat tijdens de opstelling de representanten, die de familieleden in kwestie niet kennen, wel de gevoelens en gedachten van hen in bepaalde mate ervaren. De representanten kunnen zo in contact worden gebracht met thema’s die ook in hun eigen leven spelen. Zo is het mogelijk dat ook zij, door mee te doen als representant aan een opstelling van een ander, er voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling profijt van hebben.
   

 


sluiten

sluiten   sluiten

  image  
  CURSUS OPSTELLINGEN in de EERSTELIJN  
  OP VRIJDAG 4 EN ZATERDAG 5 JUNI 2010  
     
  Inleiding  
     
  Als hulpverleners begeleiden wij kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen met de meest uiteenlopende vragen en problemen. Soms is een gemakkelijke oplossing beschikbaar, soms is een meer langdurige aanpak noodzakelijk en ook kan er sprake zijn van complexe, wellicht onbegrepen problematiek waar niet direct een oplossing voor lijkt te zijn.
Steeds duidelijker wordt dat invloeden vanuit het (familie)verleden verreikende gevolgen kunnen hebben. Met behulp van methodieken en achtergrondinformatie vanuit de systemische therapie, waaronder familie- consultatie- en structuuropstellingen, kunnen deze invloeden zichtbaar worden. Een nieuw oplossingsbeeld laat zich zien. Deze methodiek is zowel bij eenvoudige als bij meer complexe vragen snel en goed toepasbaar.
Pioniers op dit vlak zijn onder andere C.G.Jung, J.Moreno, V.Satir, I.Boszormenyi-Nagy,B.Hellinger, A.A.Schützenberger. In Nederland wordt binnen de wereld van de organisatieadvisering en coaching veel gebruik gemaakt van methoden uit de systemische therapie, zoals organisatie en structuuropstellingen.
De laatste jaren zijn er tot dusverre slechts enkelingen, die binnen de geestelijke gezondheidszorg gebruik maken van deze methoden in Nederland. Voor een deel mogelijk doordat de methodiek in ons land niet aan een Hogeschool en/of Universiteit wordt onderwezen in tegenstelling tot in b.v. Engeland en Duitsland.
Langzaam ontstaat er steeds meer belangstelling, met name ook omdat de methode omschreven kan worden als “kortdurend en oplossingsgericht”, omdat er in korte tijd vaak fundamentele veranderingen in gang worden gezet.
 
  image  
  Doelstellingen  
  Doelstellingen van de cursus zijn:  
a. onder de aandacht brengen wat deze methode binnen de hulpverlening
kan betekenen.
 
b. met behulp van achtergrondartikelen en litteratuur kennis opdoen.  
c. ervaren van het systemisch veld.  
d. met behulp van (consultatie)opstellingen, laten zien hoe de daarbij verkregen
informatie en inzichten in de dagelijkse praktijk met cliënten kan worden toegepast.
 
     
  We willen op deze wijze, binnen een open klimaat, de mogelijkheid bieden om onze gezamenlijke kennis te verruimen en te verdiepen.  
     
  Begeleiders  
  De cursus wordt gegeven door Anton Assink en Josienna Davidse, beiden werkzaam als psycholoog in de eerste lijn.  
     
  K & J/OG Psychologen  
  De cursus is geaccrediteerd ten behoeve van (her)registratie voor 12 punten, waarvan 3 uur diagnostiek en/of indicatiestelling en 9 uur voor het taakgebied behandeling. Accreditatienummer:   
     
  Theoretisch kader  
  Na afloop krijgt u een CD-ROM mee, met daarop relevante literatuur en literatuurverwijzingen  
     
  Informatie  
  Wilt u graag nog meer informatie, neem dan gerust contact op.

Josienna Davidse,
050 – 5490689 of
info@jdavidse.nl
 
  image  

sluiten   sluiten
     
sluiten   sluiten

blad

Systemisch opstellen

ginko

Themadag over Voeding

over voeding voor je lijf én over
voeding voor je ziel!

  6 mei 2011  
 
Rauwkost. Hartig. Koffietijd. Vet. Smaakvol. Smakeloos. Veel. Moeten of mogen. Verdiend. Vlees of vegetarisch. Roken. Wijn. Bier. Gezond. Fout. Allergie. Boodschappen. Media. Troost. Macht van de gewoonte. Culinair. Koelkast. Warmte. Met of zonder. Nu of later. Dik of dun. Lui of afvallen. Ontspanning. Jong en oud.
 
Als we aan voeding denken dan roept dat vaak van alles bij ons op. Bij de één een verlangen, bij de ander angst, bij weer een ander een… ontkenning? Weerstand? Gevoel van spanning? Vaak kunnen we voeding niet meer onbevangen tegemoet zien, ruiken of proeven. Het is de kracht van de gewoonte die ons motiveert om te bepalen wat, hoeveel en wanneer we eten. Deze kracht, een onzichtbaar op de achtergrond schuilende drang, geeft vaak de uiteindelijke doorslag hoe we met voeding omgaan.  
 
Doel:
De toegang van de ziel te openen en een verbinding met het hart te maken.
 
Voor wie:
Deze themadag is bedoeld voor iedereen die een kijk wil nemen op zijn of haar verhouding met voeding en deze verhouding eens wil onderzoeken. Wat betekent voeding voor jou? Waar staat voeding voor? En waar staat het niet voor?
 
Systemisch werk reikt verder dan ideeën over goed/fout of kennis en adviezen verwerven.
 
Door wie:
Thorsten Meininger studeerde levensmiddelentechnologie waarop hij aansluitend een 6-jarige studie Natuurgeneeskunde volgde. Hij heeft zich gespecialiseerd in reinigings- en drainage methoden en begeleidt vastenretraites en detox-cursussen. Thorsten heeft een eigen praktijk voor Natuurgeneeskunde in Amsterdam (www.de-esp.nl) waarin zijn kracht is om verschillende therapeutische principes samen te voegen tot een heilzame - en vaak ook weldadige - behandeling.
 
Josienna Davidse heeft een zelfstandige praktijk in Groningen (www.jdavidse.nl) en is ondermeer geschoold in Psychologie, oosterse geneeswijze, transformatiewerk en systemisch werk (familie opstellingen). Zij gaat uit van de vijf natuurgeneeskundige principes: hierin ligt voor geestelijk en lichamelijk welzijn een rol van voeding en van psyche besloten. Haar kracht in haar werk is dat zij niet gestandaardiseerd werkt, maar zich open stelt om ieder persoon in zijn eigenheid en context te ontmoeten.
 

sluiten   sluiten
     
     

INNIG LEVEN

Centrum voor bezield leven en werken.

Centrum Innig Leven vorm ik samen met collega Anne-Marie Hamming van praktijk Volledig Leven in Amsterdam/Arnhem.

Kijk voor meer informatie op www.innig-leven.nl
 
Voorbij de horizon
1 mei workshop “Voorbij de horizon’ te Leerdam ( www.sprense.nl   ).
 

Kompas-sie, vind je kompas naar je passie!”

Jongeren vakantie avontuur op Kasteel de Schans in Belgie (16 t/m 22 jaar).
Deze jongerenweek is van 18 juli tot en met 23 juli 2010.

Zie ook: www.kasteeldeschans.com

 

 

 

spacer
spacer

agenda

spacer